GROUP EXHIBITION

with Kyoko Nakamura

'Ro.Go.Pa.G'

2010

 

Atelier Tomo, ​ Kyoto